Begrijpen en hanteren van dagdagelijks gedrag van kinderen met een geschiedenis van complex trauma.

Inzichten en interventies gebaseerd op het boek ‘Van kwetsuur naar litteken’

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening vaak omschreven als moeilijk in gedrag en in relatie. Het wisselvallige, onvoorspelbare en soms explosieve functioneren is kenmerkend voor hen. Ze stellen hun opvoeders en begeleiders voor een moeilijke opdracht. Opgroeien en ontwikkelen verloopt bij deze kinderen immers niet vanzelf. De moeilijkheden zijn vaak het gevolg van traumatiserende ervaringen in hun eerste levensjaren.

De hulpverlening georganiseerd rondom deze kinderen dient trauma-sensitief te zijn. Goede kennis van de impact van trauma op ontwikkeling en hoe dit zich toont in het dagdagelijks functioneren is belangrijk. Niet alleen kennis van complex trauma, maar ook een basishouding en interventies vanuit een mentaliserend perspectief bieden voor de hulpverlener handvatten in het omgaan met deze kinderen.

Lees meer

Diagnostiek en herstelgericht werken bij seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren

Een psychodynamisch-systemisch perspectief

Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag is geen evidente zaak. We voelen ons als hulpverlener vaak onwennig om met kinderen en ouders in gesprek te gaan over een beladen onderwerp als seksualiteit.

De impact van het seksuele misbruik situeert zich op lichamelijk en emotioneel vlak, maar is bovenal een relationeel trauma. Bij gesprekken met zowel slachtoffer als pleger ligt de focus daarom niet alleen op de feitelijke maar ook op de relationele diagnostiek.

Lees meer