Annuleren kan alleen schriftelijk (email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Indien u recht heeft op restitutie, ontvangt u het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt 50,– euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met de RINO is het mogelijk u door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt 50,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgave van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Stuur een mailtje naar info@rinovlaanderen.be en vraag om je uit te schrijven.


Je krijgt een mail met een bevestiging om je uit te schrijven.

Meest recente brochures

Categoriën