Welkom bij RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen vzw is een regionaal instituut voor navorming en opleiding op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Bekijk het diverse aanbod van opleidingen en cursussen

INTRODUCTIE IN DE PSYCHODYNAMISCHE KINDERTHERAPIE

Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context. Samen gaan ze op zoek naar de verschillende betekenissen en definiƫringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek.

Lees meer

Therapeutisch werken bij (v)echtscheiding.

Heftig onweer tussen ouders, de bliksem treft het kind

De meeste kinderen waarvan de ouders uiteengaan, vinden na twee jaar hun evenwicht terug en kunnen de draad van hun ontwikkeling weer opnemen. Deze ouders zijn er in geslaagd om een nieuw evenwicht te vinden en kunnen voldoende met elkaar overleggen om als zorgende ouders voor hun kind(eren) op te treden.

Dit lukt niet altijd: omwille van verschillende redenen blijven sommige ouders na de scheiding natrappen naar elkaar of voeren ze een jarenlange, harde juridische strijd. Kinderen die actief in dit conflict betrokken worden, lijden daar erg onder, de bliksem treft hen.

Lees meer

VROEGE INTERVENTIE BIJ JONGEREN MET BEGINNENDE BORDERLINE PROBLEMATIEK

Probleemgebieden die horen bij het spectrum van borderline problematiek zullen zich doorheen de puberteit steeds duidelijker manifesteren: moeite om intense emoties te reguleren, impulsief en risicovol (zelf)destructief gedrag, kwetsbaar en instabiel zelfbeeld en moeite om veilige, duurzame relaties aan te gaan.

Lees meer

ONTHULLING VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BINNEN DE VOORZIENING

Coachen van team(lid) vanuit een psychodynamisch-systemisch perspectief

Een voorval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een voorziening of in een leefgroep heeft niet alleen op het moment van de onthulling een grote impact maar blijft ook nadien nog lang nazinderen.

Lees meer

DE KINDERTHERAPEUT IN GESPREK MET OUDERS EN CONTEXT

De exacte startdatum van deze opleiding wordt later vastgelegd.

Lees meer