Van kwetsuur naar litteken

Hulpverlening aan kinderen met complex trauma

Vrijdag 20 oktober Zaterdag 21 oktober

DE KINDERTHERAPEUT IN GESPREK MET OUDERS EN CONTEXT

Als ouders komen consulteren bij de kindertherapeut omdat ze zich ernstig zorgen maken over hun kind, dan hebben ze vaak al een hele zoektocht achter de rug. Het vertrouwen in hun eigen competentie als ouder staat onder druk. Ze voelen zich vaak machteloos, kwaad, schuldig, …

Het bieden van een veilig dragend kader is dan ook de eerste taak van de hulpverlener zodat ouders in staat zijn om de moeilijkheden van hun kind te bespreken. Van bij de start proberen we ook zicht te krijgen op hoe ouders hun ouderschap vormgeven en hoe ze hun ouderlijke taken invullen. Hun reflectief functioneren wordt vaak op de proef gesteld door de problemen met hun dochter of zoon, zeker als ze zelf moeilijkheden hebben ervaren in hun voorgeschiedenis.

Lees meer

"Van nul tot vijf"

Tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de Infant Mental Health

RINO Vlaanderen biedt via de opleiding 'Van nul - tot – vijf' een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby's, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen. De opleiding is multi-theoretisch in die zin dat ze een ontwikkelings- en gezinsperspectief integreert en bouwt op zowel psychodynamische als empirische inzichten.

Lees meer

PSYCHODIAGNOSTIEK ALS PROCES

Belevingsonderzoek als proces vanuit een psychodynamische visie

Een psychodiagnostisch proces waarin men de beleving van een kind in kaart wil brengen,ontvouwt zich niet vanzelf. Vertrekkend van een psychodynamische reflectie over symptomen en de vragen van het gezin of de context, zoekt de diagnosticus een opstelling en een passend relatieaanbod waarbinnen hij soepel en interactief diagnostische instrumenten zal hanteren. Hoe stemt de diagnosticus zich tijdens een belevingsonderzoek af op de unieke betekenissen van het kind dat hij voor zich heeft? Hoe brengt hij een proces van verdiepend exploreren op gang dat de binnenwereld van een kind begrijpbaar maakt?

Lees meer

NARRATIEVE STORY STEM TECHNIEKEN

Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen

Als hulpverlener zicht krijgen op de belevingswereld van kinderen, het is geen kleine opdracht. Narratieve Story Stem Technieken (NSST) zijn een goede aanvulling in de instrumentenkoffer van de kinderpsycholoog, orthopedagoog, of kinderpsychiater. Het is een verhaaltechniek waarbij het begin van een verhaal wordt geïntroduceerd door de interviewer en het kind uitgenodigd wordt om de afloop te verbeelden en vertellen. Dit speelse kader laat toe om aspecten van een affectieve en relationele binnenwereld tot uitdrukking te brengen zonder direct of intrusief te polsen naar reële gezinsrelaties of -situaties.

Lees meer