“Infant Mental Health" op 3 juni 2021 te Leuven

Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst - dag 1 van tweedaags congres IMH

Kennis over hoe jonge kinderen opgroeien, en hoe ouders hun ouderlijke vaardigheden ontwikkelen, groeide binnen het IMH-denken, en beïnvloedde het werk van psychologen en psychiaters. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen, en welke risico's ontwikkeling bedreigen. We weten veel over hoe die eerste levensjaren van het grootste belang zijn voor de latere geestelijke gezondheid, en hoe ontwikkelingsondersteuning op jonge leeftijd een verschil kan maken voor de latere volwassenheid.

Op dag 1 vertalen we deze kennis naar zorgverleners op 0° en 1° lijn, zodat ze ten volle benut kan worden voor de jongste kinderen en hun gezinnen. Deze zorgverleners van 0° en 1° lijn staan immers dicht bij jonge gezinnen, en zien mogelijkheden en moeilijkheden wanneer ze zich voordoen. Zij zijn goed geplaatst een belangrijke rol op te nemen in preventie en ontwikkelingsondersteuning. Waar preventie niet voldoende is, hebben zij een plaats in detectie van vroege moeilijkheden, en in het verwijzen van gezinnen naar 2° en 3° lijn. Tenslotte zijn ze cruciale partners in de samenwerking met hulpverleners van 2° en 3°lijn, eens kinderen en gezinnen daar een behandelingstraject volgen. Gedeelde kennis overheen alle hulpverleningsechelons is dan ook een belangrijke basis voor een maatschappelijk perspectief op de allerkleinsten, voor een samenleving waarin de kleinste stekjes in de tuin de grootste zorg krijgen. Op deze dag wordt een boek over dit thema 'Vroege ontwikkeling alle kansen geven' voorgesteld. Inschrijving voor dag 1: via RINO Vlaanderen

Op dag 2 zoomen we in op het thema 'slapen' om de toepassing van het IMH-gedachtegoed, zoals voorgesteld tijdens dag 1, te concretiseren. In de 0° en 1° lijn worden hulpverleners immers vaak geconfronteerd met baby's, peuters en kleuters met in- en doorslaapproblemen. We nemen normale slaapontwikkeling onder de loep. We staan stil bij welke contextfactoren vandaag de slaap van jonge kinderen beïnvloeden en welke rol het stresssysteem van (oververmoeide) ouders kan spelen. We onderscheiden slaapstoornissen van normale slaapproblemen en hoe deze de vroege ontwikkeling en de ouder-kind relatie kan beïnvloeden. Op basis van deze gedeelde kennis stellen we een kader voor waarin zorgverleners uit 0° en 1° lijn concrete richtlijnen krijgen over wanneer preventief gewerkt kan worden, ouders gerustgesteld kunnen worden en wanneer best doorverwezen kan worden. Inschrijving voor dag 2: via WAIMH Vlaanderen


Prijs: 145 € ; 115 € voor studenten van de IMH-opleiding en leden van WAIMH-Vlaanderen

Exemplaar van het boek, broodjeslunch en receptie inbegrepen

Betaling voor vrijdag 5 JUNI 2020 op BE57 7805 9065 4635 Swiftcode/BIC: GEBABEBB van RINO Vlaanderen vzw

Organisatie: Het psychodynamische team praktijkcentrum PraxisP-KU Leuven en RINO Vlaanderen, i.s.m. WAIMH-Vlaanderen

Informatie: Lisa.vanbeckbergen@kuleuven.be

Kostprijs: 145/115

Provinciehuis Leuven

Provincieplein 1

3000 Leuven, België

Vrij parkeren op de parking 'bezoekers' onder het provinciehuis is beperkt mogelijk. Parkeerticket valideren voor je vertrek aan de betaalautomaat in de inkomhal (blijft 20 minuten geldig).

Meer informatie ...

Data

  • 3 juni 2021 09:00 - 17:00