Kinderpsycholoog zijn in een ziekenhuis.

Een bijzondere opdracht.

Kinderpsychologen in een ziekenhuis hebben te maken met zeer diverse vragen en opdrachten.

Patiëntjes en hun ouders stellen niet altijd zelf of rechtstreeks de vragen. Ze worden gestuurd door artsen, verpleegkundigen of andere zorgdragers. Voor velen van hen is het de eerste maal dat ze met een psycholoog te maken krijgen, ze hebben dit niet overdacht of gekozen. Ouders willen binnen deze ziekenhuiscontext vooral een medische diagnose en een oplossing voor de somatische klachten bij hun kind. Vaak hebben ze weinig of geen mentale ruimte om na te denken over emoties, gedrag, relaties, in de soms kritische, pijnlijke omstandigheden waarin ze verkeren. Zij willen vooral niet hun gedrag aanpassen aan de ziekte of handicap die hen overkomt, terwijl de arts die hen behandelt dit prioritair en dwingend vindt. En bij sommige patiëntjes is er nog geen taal om met ons te spreken want ze zijn misschien maar net geboren.

Het is duidelijk dat de opdracht van de kinderpsycholoog in een ziekenhuis creativiteit, aanpassingsvermogen en diplomatie vraagt. Zowel geduld als het snel kunnen vinden van een ingangspoort zijn noodzakelijk om in een ziekenhuiskamer, spoedafdeling, operatiekamer, verloskamer… toch een plek te creëren waarin een diagnostische blik of therapeutische interventie toegelaten wordt.

Psychologen dienen van de andere zorgdragers ook de tijd te krijgen om stil te staan, te reflecteren, niet over te nemen of voor te tonen of de les te leren. Dit alles in een omgeving waar snel oplossen, resultaatgerichtheid en een zeer korte verblijfsduur de norm zijn.

Om in deze korte tijd een relatie op te bouwen kan een therapeutisch, ouderschaps- en ontwikkelingsondersteunend denkkader richtinggevend zijn in het uittekenen van de te bewandelen weg in de zeer diverse opdrachten.

Doelgroep

Kinderpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters en orthopedagogen die in hun praktijk te maken hebben met baby's, kinderen in een ziekenhuis.

Doelstelling

Er worden concrete handvatten aangereikt voor diagnostiek en begeleiding van ouders en kinderen die om diverse redenen beroep doen op een kinderpsycholoog in een ziekenhuis. Verschillende doelgroepen of werkplekken komen aan bod; borelingen en infants, werken op een neonatologie, materniteit, pediatrie; kleuters, schoolkinderen, pubers op een pediatrie, of een spoedafdeling; werken met somatische klachten, chronische ziekten als bv.diabetes, traumata.

Er wordt aangetoond hoe het zoeken van een ingangspoort, het omgaan met weerstanden van ouders, kinderen en medewerkers, het co-regulerend, ontwikkelingsondersteunend en ouderschapsondersteunend werken in deze complexe praktijk een veilig kader kan bieden.

Werkwijze

Uiteenzetting werkkader.

Bespreking (eigen) casusmateriaal, discussie in groep.

Kostprijs: 125

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 25 september 2018 09:30 - 16:30