Ontwikkelingstaken voor een ouder na de echtscheiding

De meeste koppels die uit elkaar gaan, vinden na een aanvankelijk mogelijks turbulente tijd, hun evenwicht terug en kunnen weer voldoende met elkaar overleggen om als zorgende ouders voor hun kind(eren) op te treden. Dit lukt niet altijd: omwille van verschillende redenen blijven sommige ouders na de scheiding natrappen naar elkaar of voeren ze een jarenlange, harde strijd. Kinderen die actief in dit conflict betrokken worden, lijden daar erg onder. Ten einde hun destructieve interactiepatronen om te buigen naar gezond ouderschap met constructief overleg, wordt her en der met deze ouders in groep gewerkt ('Kinderen uit de Knel'). Echter, sommige ouders willen niet samen naar zo'n groep of kunnen niet samen in een ouderbegeleiding functioneren…


Tijdens deze cursus bestuderen we het belang van een 'welwillend' ouderkoppel voor de normale ontwikkeling van kinderen en plaatsen dit tegenover de impact van en schade door een 'vechtend' ouderkoppel. Tevens buigen we ons over de ontwikkelingstaken die ouders na een echtscheiding te wachten staan: welke kwetsuren liepen zij op door de echt- en vechtscheiding, welke rouwaspecten dienen zij te verwerken, op welke niveaus dienen zij ouderschapstaken een nieuwe plaats te geven?

We proberen een hulpverleningskader op te zetten dat de strijd tussen de ouders niet verder doet oplaaien en het kind niet nog meer in een onmogelijke positie brengt.

We oefenen hoe de therapeut in het werken met elke ouder afzonderlijk bereikt dat deze het klagen over de andere ouder loslaat en zich kan beginnen richten op de eigen psychische reorganisatie m.b.t. ouderschapstaken.

We brengen een visuele methodiek aan die hierbij ondersteunend kan zijn.


Doelgroep

(Klinisch) psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen en gezinstherapeuten of -begeleiders die in hun praktijk te maken hebben met ouders in echtscheidingscontext.


Doelstelling

Tijdens deze opleiding leer je hoe je een (v)echtscheidende ouder terug gefocust kan krijgen op het kijken naar de noden van zijn kind en naar zijn eigen opvoedingsopdracht als gescheiden ouder.


Werkwijze

Theoretische inleiding, bespreking casusmateriaal, discussie in groep, praktische oefeningen.

Kostprijs: 275

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Data