GEANNULEERD | Verslaving binnen het gezin

Impact op ouderschap en kindontwikkeling

Wat hebben de verschillende gezinsleden nodig om te durven/ kunnen/ mogen praten?

Elke hulpverlener wordt wel eens geconfronteerd met een gezin waarbij één of beide ouders kampen met misbruik van middelen of verslaving (medicatie, alcohol, illegale drugs).

Het is geen evidentie om dit thema en de impact hiervan op het ouderschap te bespreken. Delicaat onderwerp, weerstand bij ouders, de vraag hoe dit best aan te pakken,…. Vaak blijft het thema een grote onzichtbare olifant in de gespreksruimte.

En toch wil je ermee aan de slag want je weet dat het een grote impact heeft op het gezinsfunctioneren en de ontwikkeling van het kind.

In deze tweedaagse vorming krijg je naast de do en dont's om met ouders het thema bespreekbaar te maken, een heldere kijk op de impact van misbruik en verslaving bij één van de ouders op de kinderen (KOAP). Daarenboven staan we stil bij methodieken om met deze kinderen aan de slag te gaan en ze veerkrachtiger te maken.


Doelstelling

Als je deze vaardigheden meester bent, kan je samen met ouders op zoek gaan naar een verantwoorde combinatie van "strijden tegen misbruik van middelen/verslaving en verantwoord ouderschap". Bovenal zal je voldoende bagage hebben om KOAP veerkrachtiger te maken om in deze niet evidente situatie op te groeien.


Doelgroep

Hulpverleners die in hun werkterrein geconfronteerd worden met KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek) en hun ouders.


Werkwijze

  • Theoretische achtergrond
  • Training methodieken
  • Ruimte voor casuïstiek


Docent

Joke Gabriël, klinisch psycholoog en drughulpverlener; MSOC Vlaams-Brabant. MaPa-Yuneco Connect. Referentiepersoon Kopp/Koap Yuneco Crosslink.

Kostprijs: 275

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Data