Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (Zoersel)

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode. Praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing). Op de laatste dag van de opleiding willen we nog specifiek aandacht besteden aan middelengebruik en zwangerschap. Een casuïstiekbespreking waarbij iedere deelnemer een eigen casus inbrengt is eveneens onderdeel van de opleiding.

Doelgroep: de groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. De opleiding staat open voor alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en pedagogen.

De opleiding wordt beurtelings georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, zodat er ook gelegenheid ontstaat om je regionale collega's (beter) te leren kennen. Zie de RINO Vlaanderen website voor de planning van de opleiding in de andere provincies.

Voorkennis: Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.

Doelstelling: Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.

Werkwijze: Elke module bestaat uit een theoretische uiteenzetting, alsook uit een bespreking van voorbeeldcasuïstiek en toepassingen.

Lesgevers: o.a. Dr. Kristiaan Plasmans, Mw. Lauranne Segers, Mw. Veerle Decorte, Mw. Helga Peeters, Mw. Helena Van den Steene, Mw. Sofia Vanneste, Mw. Veronique Wyckaert, Mw. Lyssa Toyinbo, Mw. Diane Slootmans, Mw. Florien Bauters en Mw. Kaatje van Hemelrijk.

Organisatie: De opleiding wordt georganiseerd vanuit de vier verenigingen in België die werken rond en vanuit Infant Mental Health-visie: RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereiniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie; in samenwerking met het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Kostprijs: 420

Moeder en Baby Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 ZOERSEL

Data

  • 30 maart 2022 09:00 - 16:30
  • 4 april 2022 09:00 - 16:30
  • 16 mei 2022 09:00 - 16:30
  • 2 juni 2022 09:00 - 16:30